Ιδιοκτήτης Συλλογής

Περιγραφή-Σχόλια

Ημερομηνία 

Ιστορικές

Στέφανος Μπώκος

Η συλλογή ταχυδρομήθηκε από την Αγγλία και επεστράφη αφού έγινε scan σε όλες τις φωτογραφίες. 

Οκτώβριος 2007 

Κων/ντίνα Παναγιωτοπούλου (γένος Βαστάκη)

Πάρθηκαν απο τη οικία της στην Κυψέλη όπου διαμένει. 

Δεκέμβριος 2007 

Ζαχαρίας Ζηνέλης

Δόθηκαν από τον Άριστείδη Ντέκα για επεξεργασία και δημοσίευση. 

Ιανουάριος 2008 

Θανάσης Τσιώκος

Πάρθηκαν απο τη οικία του στην Κυψέλη όπου διαμένει. 

Ιανουάριος 2008 

 Γεώργιος Δαλακώστας (αντιπρόεδρος Συλλόγου)  Δόθηκαν από τον εγγονό Γεώργιο Δαλακώστα

Μάιος 2008 

Στέφανος Μπώκος

Η συλλογή δόθηκε από τον Στέφανο Μπώκο στο Ζαχαρία Ζηνέλη που με τη σειρά του την έστειλε για δημοσίευση. 

Απρίλιος 2009 

Ζαχαρίας Ζηνέλης - Δημοτικό Σχολείο

Η Ιστορία του Δημοτικού Σχολείου της Καστανιάς σε τέσσερις περιόδους, από τη συλλογή του συγχωριανού μας Ζαχαρία Ζηνέλη. Περίοδοι 1939-1966, 1968-1971, 1971-1975 και 1975-2004.

Απρίλιος 2009 

     

Πρόσφατες

Στέφανος Μπώκος

Η συλλογή ταχυδρομήθηκε από την Αγγλία και επεστράφη αφού έγινε scan σε όλες τις φωτογραφίες. 

Οκτώβριος 2007  

Ζαχαρίας Ζηνέλης

Δόθηκαν από τον Άριστείδη Ντέκα για επεξεργασία και δημοσίευση. 

Ιανουάριος 2008  

Ολυμπία και Σπυριδούλα Μπώκου 

Δόθηκαν από την Ολυμπία Μπώκου κατά τη διάρκεια της συνέλευση του Συλλόγου Καστανιάς, για δημοσίευση.

Φεβρουάριος 2008 

Άριστείδης Ντέκας 

Δόθηκαν από τον Άριστείδη Ντέκα για επεξεργασία και δημοσίευση.

Απρίλιος 2008 

Αναπτυξιακή ημερίδα, Αύγουστος 2008 

Δόθηκαν από τον Άριστείδη Ντέκα για επεξεργασία και δημοσίευση.

Σεπτέμβριος 2008 

Τζωρτζίνα Ανδρεδάκη 

Χιονισμένη Καστανιά τα Χριστούγεννα του 2008.

Εστάλησαν ηλεκτρονικά από την Κα Τζωρτζίνα Ανδρεδάκη για δημοσίευση. 

Ιανουάριος 2009 

Σπύρος & Τιμος Τσούτσος 

Χιονισμένη Καστανιά τα Χριστούγεννα του 2008.

Εστάλησαν ηλεκτρονικά από τους συγχωριανούς μας Σπύρο και Τίμο Τσούτσο για δημοσίευση.

Φεβρουάριος 2009 

Ζαχαρίας Ζηνέλης

Χιονισμένη Καστανιά τα Χριστούγεννα του 2008.

Απρίλιος 2009 

Άριστείδης Ντέκας 

Καστανιώτες εστιάτορες και ζαχαροπλάστες. Καστανιά χιονισμένη τα Χριστούγεννα του 2008.

Δόθηκαν από τον Άριστείδη Ντέκα για επεξεργασία και δημοσίευση.

Απρίλιος 2009