Αποδοχή της Πολιτικής μας

Για να χρησιμοποιήσετε τον παρόντα δικτυακό τόπο, προϋποθέτει ότι αποδέχεστε πλήρως τους όρους του. Εάν δεν συμφωνείτε με την εν λόγω πολιτική, παρακαλούμε να απέχετε από τη χρήση του. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον δικτυακού τόπου, θα θεωρηθεί ότι αποδέχεστε τους όρους.

 

Παραίτηση από ευθύνη

Ο δικτυακός τόπος www.kastanea.net έχει στόχο να ενθαρρύνει την πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες σχετικές με τo χωριό Καστανιά Ευρυτανίας, και με αυτό τον τρόπο να φέρει πιο κοντά τους απανταχού Καστανιώτες, χωρίς να αποκλείει κανέναν Ευρυτάνα και γενικά οποιονδήποτε θα ήθελε να επισκεφτεί τις σελίδες μας. Στόχος μας είναι να παρέχουμε ακριβή και ενημερωμένα στοιχεία. Αν επισημανθούν σφάλματα θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για τη διόρθωσή τους.

Πάντως οι άνθρωποι που παρέχουν πληροφορίες και κάθε άλλου είδους βοήθεια, δεν έχουν καμία ευθύνη όσον αφορά το περιεχόμενο του χώρου. Ο χώρος περιλαμβάνει: πληροφορίες γενικού μόνο χαρακτήρα που δεν προορίζονται για την κάλυψη συγκεκριμένων περιπτώσεων και αναγκών φυσικών ή νομικών προσώπων, πληροφορίες όχι απαραίτητα πλήρεις, ακριβείς ή ενημερωμένες, πληροφορίες συνδεόμενες, μερικές φορές, με χώρους μη ελεγχόμενους, για το περιεχόμενο των οποίων δεν μπορεί κανείς να αναλάβει την ευθύνη, μη επαγγελματικές ή νομικές συμβουλές (αν χρειάζεστε συγκεκριμένες συμβουλές, πρέπει πάντοτε να απευθύνεστε σε ειδικευμένους επαγγελματίες). Στόχος μας είναι να ελαχιστοποιήσουμε τις διαταραχές που προκαλούνται από τεχνικά προβλήματα. Ωστόσο, ορισμένα στοιχεία ή πληροφορίες, ενδέχεται να δημιουργήθηκαν ή να διαρθρώθηκαν σε αρχεία ή μορφότυπους που δεν στερούνται λαθών, και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η παροχή της υπηρεσίας μας δεν θα διακοπεί ή δεν θα επηρεαστεί κατ’ άλλο τρόπο από τέτοια προβλήματα. Κανείς από αυτούς που δραστηριοποιούνται για την ομαλή λειτουργία του παρόντος χώρου, δεν αναλαμβάνει ευθύνη σχετικά με τέτοια προβλήματα που μπορεί να προκύψουν λόγω χρησιμοποίησης αυτού του χώρου ή άλλου συνδεόμενου με αυτόν τον χώρο.

 

 

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ο kastanea.net σέβεται το απόρρητο των προσωπικών σας δεδομένων και επιδιώκει να τα προστατεύσει. Η προστασία προσωπικών δεδομένων διέπεται από τις αρχές του Ν 2472/97 για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.

Ο kastanea.net συλλέγει σε ημερήσια βάση αθροιστικά δεδομένα σχετικά με τους χρήστες.

 

Προσωπικά δεδομένα

Ο kastanea.net δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα εκτός εάν μας τα παράσχετε οικειοθελώς. Θα σας ζητηθούν προσωπικά δεδομένα εάν θελήσετε να χρησιμοποιήσετε συγκεκριμένες σελίδες του δικτυακού μας τόπου. Ο kastanea.net κάνει χρήση των προσωπικών δεδομένων που τoυ παρέχετε on-line για να έρχεται σε επικοινωνία μαζί σας και σε καμία περίπτωση δεν μοιράζεται τις πληροφορίες αυτές με τρίτους φορείς. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δε συλλέγει προσωπικά δεδομένα μέσω του δικτυακού τόπου, αλλά μπορεί να συλλέξει μη προσωπικές αναγνωρίσιμες πληροφορίες.

 

Αθροιστικά δεδομένα

Ο kastanea.net συγκεντρώνει επίσης αθροιστικές πληροφορίες με αυτόματο τρόπο, για λόγους διαχείρισης του συστήματος και για λόγους στατιστικής, με σκοπό να αξιολογήσει τις προτιμήσεις των χρηστών και να βελτιώσει το δικτυακό του τόπο.

 

Χρήση cookies

Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο δεδομένων που επιτρέπει στους διακομιστές Διαδικτύου (web servers) να "αναγνωρίζουν" τους επισκέπτες. Όταν επισκέπτεστε δικτυακό τόπο που χρησιμοποιεί τεχνολογία cookie, προστίθεται ένα cookie στον browser σας, το οποίο περιέχει ένα αναγνωριστικό αριθμό, που δεν αποθηκεύεται στο σκληρό σας δίσκο.

 

Χρήση web-beacons

Το web-beacon είναι ένα μη εμφανές αρχείο που επισυνάπτεται σε email που σας στέλνονται (π.χ. δελτία τύπου, ενημερωτικά δελτία) που επιτρέπουν στους διακομιστές Διαδικτύου (web servers) να "αναγνωρίζουν" τους αναγνώστες των email. Η "αναγνώριση" των αναγνωστών συλλέγει στατιστικά και αθροιστικά στοιχεία και όχι προσωπικά δεδομένα ή δεδομένα από τον υπολογιστή του αναγνώστη. Το αρχείο αυτό δεν αποθηκεύεται στο σκληρό σας δίσκο.

 

Πότε μπορούμε να αποκαλύψουμε δεδομένα που σας αφορούν

Μπορούμε να αποκαλύψουμε πληροφορίες που σας αφορούν όταν θεωρούμε καλόπιστα ότι αυτό είναι απαραίτητο για τον εντοπισμό, την επικοινωνία ή την ένδικη προσφυγή κατά οιουδήποτε προκαλεί ζημία ή υπεισέρχεται στα δικαιώματα ή την ιδιοκτησία μας (επί σκοπού ή τυχαία), ή στα δικαιώματα ή την ιδιοκτησία των χρηστών μας. Μπορούμε επίσης να αποκαλύψουμε πληροφορίες που σας αφορούν όταν θεωρούμε καλόπιστα ότι απαιτούνται από το νόμο για σκοπούς πρόληψης της απάτης.

 

Πνευματική Ιδιοκτησία

Το σύνολο του υλικού (κείμενο, εικόνα, ήχος, βίντεο, λογισμικό) που είναι προσβάσιμο από τον τόπο www.kastanea.net, καθώς και σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό και τη δομή του, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά με σχετική σημείωση και προστατεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Όταν απαιτείται προηγούμενη έγκριση για την αναπαραγωγή ή χρήση δεδομένων κειμένου και πολυμέσων (ήχου, εικόνας, λογισμικού κλπ.), η έγκριση αυτή ακυρώνει την ανωτέρω γενική έγκριση και αναφέρει με σαφήνεια τυχόν περιορισμούς στη χρήση.

 

Προστατευμένες περιοχές πρόσβασης

Η οποιαδήποτε προσπάθεια (τυχαία ή σκόπιμη) πρόσβασης σε περιεχόμενο του δικτυακού τόπου που προστατεύεται με την χρήση "κωδικών πρόσβασης" από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες του δικτυακού χώρου, αποτελεί παράνομη ενέργεια και διώκεται με βάση την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία.

 

Ανεξάρτητοι δικτυακοί τόποι

Στον δικτυακό τόπο μπορεί να περιέχονται σύνδεσμοι με δικτυακούς τόπους τρίτων ("ανεξάρτητοι ιστότοποι"). Δεν υιοθετούμε ούτε φέρουμε ευθύνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο, διαφημίσεις, προϊόντα, υπηρεσίες ή άλλο υλικό παρουσιάζεται ή διατίθεται από Ανεξάρτητους δικτυακούς τόπους.

 

Αποζημίωση

Η χρήση του εν λόγω ιστότοπου συνεπάγεται ότι συμφωνείτε να αποζημιώσετε τα στελέχη, εμπιστευματοδόχους, φορείς και εκπροσώπους του και να τους απαλλάξετε από κάθε ζημία, απαίτηση και δαπάνη, συμπεριλαμβανομένων δαπανών δικηγόρου, που τυχόν προκύψουν από τη χρήση του δικτυακού τόπου. Επιπλέον, συμφωνείτε να απαλλάξετε τα στελέχη, εμπιστευματοδόχους, φορείς και εκπροσώπούς του από κάθε απαίτηση, οφειλή, συμβατική υποχρέωση, ζημία (θετική ή αποθετική), δαπάνες και έξοδα κάθε μορφής (γνωστά ή άγνωστα, εικαζόμενα ή απρόβλεπτα, μυστικά ή φανερά) για τα οποία τους θεωρείτε υπευθύνους και τα οποία προκύπτουν ή σχετίζονται με τη χρήση που επιφυλάσσετε στον δικτυακό τόπο ή είναι αποτέλεσμα διαφορών λόγω της χρήσης των ιδεών ή του σχετικού υλικού που υποβλήθηκε στον www.kastanea.net, στα στελέχη του , εμπιστευματοδόχους, φορείς και εκπροσώπους του. Βάσει του παρόντος, παραιτείστε από κάθε νόμο που μπορεί να περιορίσει την αποτελεσματικότητα των παραπάνω απαλλαγών.

 

Ισχύουσα νομοθεσία και λύση διαφορών

Τα νομικά θέματα που προκύπτουν ή σχετίζονται με τη χρήση που επιφυλάσσετε στον ιστότοπο, καθώς και οι απορίες που προκύπτουν από το παρόν, θα ερμηνεύονται με βάση την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία, εκτός εάν υπάρχει σαφής πρόβλεψη για το αντίθετο. Όποια διαφορά προκύψει σε σχέση με τους παρόντες Όρους και Συμφωνίες ή από τη χρήση του ιστότοπου υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Ελληνικών δικαστηρίων. Η χρήση του ιστότοπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή της δικαιοδοσίας των Ελληνικών δικαστηρίων καθ' οιαδήποτε διαφωνία.