Έτσι ιδρύθηκε ο Σύλλογος μας

Λίγα λόγια για το Σύλλογο μας

 

Ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των Ελλήνων είναι και η ξεχωριστή αγάπη τους για  τον τόπο καταγωγής τους, για το μικρό τους χωριουδάκι που είναι κτισμένο στις πλαγιές  του λόφου και αγναντεύει μακριά τον κάμπο  τη θάλασσα ή βρίσκεται σκαρφαλωμένο πάνω σε δασοσκεπασμένα  βουνά, παρέα με τον αετό και αγωνίζεται απεγνωσμένα  να διατηρηθεί ζωντανό, αφού το μάχονται απεγνωσμένα οι συνθήκες ζωής των μεγαλουπόλεων.

Έτσι  πολλοί κάτοικοι των αστικών  κέντρων, βλέποντας το χωριό τους να ερημώνεται συνεχώς, χωρίς σ’ αυτό να’ χει φτάσει ο πολιτισμός  και οι στοιχειώδεις  ανέσεις ζωής, ένωσαν  τις προσπάθειές τους  και όλοι μαζί αγωνίζονται για το καλό του χωριού τους. Μ’ αυτό το σκοπό  δημιουργήθηκαν πολλοί σύλλογοι και δημιουργούνται καθημερινά για να βοηθήσουν  το χωριό  τους καλύτερα. Και όσοι ιδρύθηκαν  προ πολλών ετών, κατόρθωσαν να δώσουν ζωή  και παλμό στον τόπο καταγωγής τους, να βελτιώσουν τις συνθήκες ζωής και γενικά  να βοηθήσουν το χωριό τους.

Πιστεύω ότι έτσι σκέφτηκαν όσοι πρωτοστάτησαν για την ίδρυση του Συλλόγου μας. Έβλεπαν ότι ο πολιτισμός δεν επρόκειτο  να φτάσει ποτέ στο  χωριό. Το αυτοκίνητο  ήταν 5  ώρες με τα πόδια μακριά. Ένα ταξίδι στην Αθήνα ήθελε 2 ημέρες. Το φως  ήταν αδύνατο να εξασφαλιστεί ούτε και με πετρέλαιο ακόμη. Ένας ασθενής πέθαινε στο δρόμο, ώσπου να φθάσει  στο πλησιέστερο  νοσοκομείο ή πέθαιναν από την κούραση εκείνοι που τον μετέφεραν στους ώμους τους. Προφανώς το  κράτος δεν είχε συλλάβει τον προγραμματισμό  αξιοποίησης της υπαίθρου έγκαιρα και η επαρχία βρισκόταν σε δύσκολη  κατάσταση.

Ράγισε η καρδιά μερικών συγχωριανών μας, βλέποντας την Καστανιά μας σε κακά χάλια. Πόνεσε η ψυχή τους βλέποντας πολλούς Καστανιώτες  να θέλουν να βοηθήσουν  το χωριό τους και  να μην μπορούν ή  να τους «ξεγελά ο κάμπος» και να παύουν να’ ναι  Καστανιώτες. Κτύπησαν δυνατά τα στήθη τους  καθώς γεννήθηκε  στην ψυχή τους η ιδέα  να ιδρυθεί έναν σύλλογος Καστανιωτών. Θα’  κλαψαν από συγκίνηση όσοι άκουσαν την ιδέα  τους και αμέσως έτρεξαν  να κάνουν έργο τις  σκέψεις τους και τους οραματισμούς τους. Είκοσι οκτώ Καστανιώτες  ανταποκρίθηκαν  στο προσκάλεσμά τους και ίδρυσαν στις 15  Μαρτίου 1963 το «Σύλλογο Απανταχού Καστανιωτών « Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» με έδρα την Αθήνα.

 

Αξίζει να’ αναφέρουμε τα ονόματα των πρωτεργατών του συλλόγου, των ιδρυτικών μελών του, ως έκφραση ευγνωμοσύνης για την προσφορά τους, ήτοι των:

  Ιωάννη Σωτ. Βαστάκη

  Νικολάου Κων. Γεωργόπουλου

  Παναγιώτη Ανδ. Δεληγιάννη

  Μενέλαου Φιλιπ.. Δεληγιάννη

  Ελευθέριου Φιλίπ. Δεληγιάννη

  Γεωργίου Φιλιπ. Δεληγιάννη

  Αθανασίου  Φιλίπ. Δεληγιάννη

  Γεωργίου Κ. Δεληκωστόπουλου

  Χρήστου Ανδρ. Δεληγιάννη

  Κωνσταντίνου Ευθ. Δεληκωστόπουλου

  Νικολάου Ανδρ. Δεληγιάννη

  Φιλίππου  Ανδρ. Δεληγιάννη

  Ελευθερίου Ανδρ. Δεληγιάννη

  Παναγιώτη Φιλίπ. Δεληγιάννη

  Αλεξάνδρου Αριστ. Ζηνέλη

  Θεοφάνη Γεωρ. Ζηνέλη

  Φωτίου  Αλεξ. Ζηνέλη

  Θεοφάνη Χρήσ. Μπαλτά

  Κωνσταντίνου Νικ.  Μπαλτά

  Παναγιώτη Νικ. Μπαλτά

  Γεωργίου Κων. Παπαχρίστου

  Χρήστου Κων. Παπαχρίστου

  Χριστόφορου Δημ. Σταθόπουλου

  Ανδρέα Κων. Ταραμπίκου

  Παναγιώτη  Δημ. Τσιώκου

  Γεωργίου Αθαν. Τσιώκου

  Παναγιώτη Δημ. Ταραμπίκου

  Νικολάου Αθαν. Υφαντόπουλου.

 

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείτο από τους :

Ελευθέριο  Δεληγιάννη, πρόεδρος

Παναγιώτη Ταραμπίκο, αντιπόεδρος

Ιωάννη Βαστάκη, ταμίας

Κωνσταντίνο Ευθ. Δεληκωστόπουλο, μέλος

Χρήστο Κων. Παπαχρίστο, μέλος

Κωνσταντίνο Νικ. Μπαλτά, μέλος

και Χρήστο Δεληγιάννη, μέλος

και εκπόνησε το πρώτο καταστατικό του Συλλόγου που με δυο  λόγια σκοπός του ήταν  η καλυτέρευση  των συνθηκών της ζωής  στην Καστανιά μας και η σύσφιξη των σχέσεων  μεταξύ των απανταχού της γης Καστανιωτών.

 

 (Απόσπασμα άρθρου  στο φύλλο 6 του  «Καστανιώτη»  το έτος 1979 που επιμελήθηκε ο  Δημήτριος Γεωργ. Ζηνέλης και είναι πάντα  επίκαιρο…)

 

Η πρώτη συνάντηση των Καστανιωτών για την ίδρυση του Συλλόγου

Η πρώτη συγκέντρωση των Καστανιωτών για την ίδρυση του Συλλόγου έγινε στις 15 Μαρτίου 1963  στα «Καλάμια»,  εστιατόριο των αδελφών Δεληγιάννη στην οδό Σταδίου 5, Αθήνα.

Η πρώτη Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου έγινε στις 19/1/1964.

 

Διατελέσαντες μέχρι σήμερα κατά σειράν πρόεδροι του Συλλόγου: 

 

Ελευθέριος Ανδρ. Δεληγιάννης

Παναγιώτης Δημ. Ταραμπίκος

Δημήτριος Γεωργ. Ζηνέλης

Ευθύμιος Κων. Κάτσικας

Κωνσταντίνος Ευθ. Δεληκωστόπουλος

Ιωάννης Δημ. Υφαντόπουλος

Κωνσταντίνος Διον. Αναστασόπουλος

 

Σκοποί του Συλλόγου, όπως αναφέρονται στο 1ο καταστατικό του:  

 

Η ηθική και υλική βοήθεια  παντός  καταγόμενου  εκ Καστανιάς  Ευρυτανίας

Η μέριμνα και η προσοχή  περί παντός  ζητήματος  αφορώντος την Κοινότητα Καστανιάς και αναλόγως των πόρων του συλλόγου, η συμβολή και υποστήριξις  παντός έργου κοινής

    ωφελείας της  κοινότητος Καστανιάς.

Επικοινωνία  και σύσφιξης  των σχέσεων των μελών του συλλόγου μετά των απανταχού της γης καταγόμενων  εκ Καστανιάς προς κοινήν συνεργασίας παντός ζητήματος αφορώντος την

    ηθικήν και υλική  προαγωγήν της Κοινότητος Καστανιάς.

Επικοινωνία με τας λοιπάς  Κοινότητας του νομού Ευρυτανίας και Αιτολωακαρνανίας και συνεργασία  δια τα κοινά  συμφέροντα αυτών.

Οργάνωση  και εκτέλεσις  εκδρομών εις Καστανιά Ευρυτανίας και αλλαχού προς αναψυχήν και δια την επιτόπιον  εξέτασιν διαφόρων ζητημάτων κοινής ωφελείας  της Κοινότητος.

Η καταβολή προσπαθειών δια την συγκοινωνίαν  δι’ αυτοκινήτων μετά της προτευούσης  του Νομού Ευρυτανίας. Δια την επίτευξιν του σκοπού τούτου επιτρέπεται και η διενέργεια εράνου.

Παροχή χρηματικών  και ηθικών  βραβείων εκ πόρων του Συλλόγου εις τους αρίστους μαθητάς της Κοινότητος  Καστανιάς ως  και εις τους εν Αθήναις διαμένοντας μαθητάς
    και σπουδαστάς. Επίσης  παρέχεται η ευχέρεια δια την χορήγησιν υποτροφίας εις αριστούχους  μαθητάς.